طراحی گلخانه

ایران کشوری پهناور با شرایط آب و هوایی متنوع می‌باشد بطوریکه که در اغلب اوقات سال، شرایط اقلیمی چهار فصل را دارا می‌باشد.

واحد طراحی گلخانه

طراحی پروژه گلخانه در شرکت جی لیان جی بر اساس اطلاعات اولیه از قبیل:

  • مکان پروژه
  • شکل زمین
  • شرایط اقلیمی منطقه
  • آزمون‌های آب و خاک
  • نوع محصول
  • و ... 

با بهترین راندمان، طراحی و پس از محاسبات کامل به صورت طرح‌های توجیهی فنی و مالی ارائه می‌گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با کارشناسان بخش مربوطه در جی لیان جی در ارتباط باشید.